Stavebný pozemok v meste Nová Baňa, časť Stará Huta

Pozemky